• hr
    • en

Volonteri

Andrea Zeneral Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje rodnih studija
Andrea Zeneral rođena je 1993. godine u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2012/13 upisala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Trenutno je studentica četvrte godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Istraživački interesi Andree Zeneral fokusirani su na područja roda i seksualnosti.
Petra Škokić Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje rodnih studija
Petra Škokić je studentica 4. godine preddiplomskog studija politologije. Pridružila se CEDIM-u krajem 2014. godine kao volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima na području rodnih studija, odnosno tema vezanih uz pitanja roda, spola, seksualnosti i slično.
Máteja Horvat Volonter suradnik u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Máteja Horvat je student je 4. godine politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U dosadašnjem radu sudjelovao je kao dio hrvatskog dijela tima u pronalaženju informacija vezanih za azilne politike sa Copenhagenskim institutom EMHRN, uređivao baze članaka vezanih uz državljanstvo, nacionalnost i etničnost, te uređivao presude Ustavnog suda RH vezane uz tematiku državljanstva. Područje interesa su mu etničnost, nacionalnost i državljanstvo te politike vezane uz njih.
Mia Jerman Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Mia Jerman rođena je 1992. godine u Puli. Studentica je pete godine politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i vrši funkciju demonstratorice na izbornim kolegijima prve i druge godine preddiplomskog studija politologije – Socijalna psihologija i Politička psihologija. Dio volonterskog tima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) u području etničnosti i državljanstva, postala je početkom 2015. godine. Od 2014. godine sudjeluje u istraživačkim aktivnostima projekta Social Performance, Cultural Trauma and Reeastablishing Solid Soveregnties, a u 2015. sudjelovala je na konferenciji Modalities of Trauma in (Multi)Cultural Contexts: Protagonists, representations and re-coverings na IUC-u u Dubrovniku. Njezina su područja interesa psihološki procesi vezani uz povijesna iskustva rata u Hrvatskoj, istraživanje etničnosti i državljanstva te njima povezane problematike.
Maja Šarić Volonterka suradnica na administrativnim i fundraising poslovima CEDIM-a
Maja Šarić je rođena u Puli, gdje je pohađala osnovnu školu i srednju gimnaziju. Kroz srednju školu intenzivno se bavila volonterskim radom u Crvenom križu Pula koji je znatno utjecao na razvijanje vještina u radu s djecom, starijima te s ranjivim skupinama ljudi. Trenutno je studentica treće godine preddiplomskog studija Fakulteta političkih znanosti gdje vrši funkciju demonstratorice na kolegiju Politički sustav Hrvatske. Početkom 2015. godine postala je volonterka u CEDIM-u gdje primjenjuje teoretsko znanje kroz praktičnu primjenu.
Leon Runje Volonter suradnik u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Leon Runje je 2010. godine maturirao je u IX Gimanziji u Zagrebu. Iste je godine upisao Pravni fakultet, a 2013. godine upisuje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Leon govori i piše engleski jezik, a služi se i njemačkim jezikom. Sudjelovao je na Croatia Model United Nations (CIMUN) konferenciji gdje mu je dodjeljena titula najboljeg delegata. Od 2014. volontira u CEDIM-u, gdje se primarno bavi s pitanjima vezanima uz područje državljanstva. Primarno područje akademskog interesa su mu međunarodni odnosi i svjetska povijest.
Josipa Dika Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje azila i migracija
Josipa Dika je studentica četvrte godine politologije na Fakultetu političkih znanosti. Kroz volonterski rad imala je priliku raditi sa socijalno depriviranim skupinama, što ju je motiviralo da se toj tematici posveti i na znanstvenoj razini. Trenutno volontira u CEDIM-u (Centru za istraživanje etičnosti, državljanstva i migracija) na temama azila i migracija, te CMSu (Centru za mirovne studije) na projektu „Podrška izbjeglicama u integraciji”. Josipu primarno interesiraju pitanja društveno depriviranih skupina i njihove integracije u društvo, posebice u području azila zaštite i iregularnih migracija. Dok su druga područja njenog akademskog interesa usmjerena su na politike tržišta rada, socijalnih prava i njihova ostvarivanja.
Tadija Čirjak Volonter suradnik u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Tadija Čirjak, student diplomskog studija političkih znanosti na istoimenom fakultetu. Komparativna politika i politička teorija su bili odabrani smjerovi diplomskog studija. Predmet zanimanja; nacionalnost, etničnost (u sklopu CEDIM-a), te politička teorija u slobodno vrijeme.
Mihaela Boltižar Volonterka suradnica na administrativnim i fundraising poslovima CEDIM-a
Mihaela Boltižar rođena je u Bjelovaru, gdje je završila Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Kasnije upisuje politologiju na Fakultetu političkih znanosti, gdje trenutno pohađa 3.godinu preddiplomskog studija. Krajem 2015.godine, zainteresirana za područja istraživanja kojima se bavi CEDIM, postaje volonterka u području administracije i fund raisinga.
Petra Šarić Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Petra Šarić je rođena u Travniku 1991. godine. Nakon završenog preddiplomskog studija politologije upisuje diplomski studij u sklopu Fakultetu političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je odabrala smjerove Nacionalne sigurnosti i Europskih studija. Zainteresirana je za niz područja društvenih znanosti, između ostalih: područja demokratskog razvoja, integracijskih politika, edukacijskih teorija, ljudskih prava a posebice prava društveno ugroženih i marginaliziranih skupina. Izrazito je zanimaju teorije nacionalizama kao i bioetike. CEDIM-u se priključila krajem 2015., nakon što se upoznala sa sadržajem i aktivnostima centra na konferenciji “Being a citizen in Europe” održanoj u lipnju iste godine. Volontirala je u Klubu studenata fakulteta političkih znanosti, te je pisala I bila urednica u studentskim novinama Global. Trenutno uz CEDIM, volontira u Centru za demokratizaciju (CenDem).
Petra Jakovina Volonterka suradnica na poslovima community managementa i medijske promidžbe
Petra Jakovina studentica je treće godine novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od samih početaka piše za studentske novine Global u kojima je sada urednica društvene rubrike. Sudjelovala je na radionicama koje su pridonijele poboljšanju teorijskog i praktičnog znanja o informacijsko – komunikacijskim tehnologijama te na 3. Riječkom interdisciplinarnom kongresu društvenih i humanističkih znanosti. Okušala se i kao novinar na desku na RTL televiziji. Cilj joj je svojim radom javnosti približiti razne društvene probleme te potaknuti na aktivizam.
Silvija Jesenaš Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Silvija Jesenaš rođena je 1992. godine u Bjelovaru. Nakon završenog preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište Zagreb. 2015. godine upisuje diplomski studij na istome fakultetu. Na diplomskom je nivou politologije usmjerila granu komparativne politike i europskih studija. U slobodno se vrijeme bavi filatelijom, notafilijom i fotografijom, voli strane jezike i govori engleski, češki i ruski jezik. Dio volonterskog tima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) u području etničnosti i državljanstva, postala je krajem 2015. godine. Područja akademskog interesa su grana komparativne politike i europski studiji koje spaja sa temama centra kao što su nacionalnost i državljanstvo, problem prisilnih migracija i pravo manjina.
Sunčana Doričić Volonterka suradnica na poslovima community managementa i medijske promidžbe
Sunčana Doričić studentica je treće godine politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od početka studiranja angažirana je u radu Radio Studenta, i postaje dio njegove kulturne redakcije. Sudjelovala je u europskim projektima za mlade koji se bave područjima kao što su socijalna inkluzija, građanska participacija, demokracija i leadership. Piše za portal Vox Feminae Net, u sklopu kojeg istražuje o temama rodne ravnopravnosti i pravednosti. Njezino područje interesa su aktivizam, rodna problematika i kulturna politika. U slobodno vrijeme svira klarinet u puhačkom orkestru.
Ana Ćuća Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje azila i migracija
Ana Ćuća studentica je druge godine politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Uz studiranje, volontira u Klubu studenata Fakulteta političkih znanosti. Od početka izbjegličke krize volonterka je Inicijative ''Dobrodošli'' unutar koje joj se otvorila prilika za direktan rad s izbjeglicama na granicama i u izbjegličkim kampovima. Zainteresirana je za područje migracija i azila.
Dorotea Lavrenčak Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Dorotea je studentica četvrte godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti. Pohađala je četverogodišnju Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati. Do sada je volontirala na ljetnim školama Volonterskog centra Zagreb. Zbog interesa za tematiku te želje za daljnjim istraživanjem i doprinosom pridružuje se CEDIM-u 2016. godine.
Nikolina Antičić Lović Volonterka suradnica na administrativnim i fundraising poslovima CEDIM-a
Nikolina Antičić Lović rođena je u Splitu, 1995. godine, a u Makarskoj je završila opću gimnaziju. Kroz srednju školu intenzivno se bavila volonterskim radom u Domu za starije i nemoćne u Makarskoj. Također, bila je aktivna kao volonter u Udruzi Savjetovalište Lanterna u Makarskoj. Prošla je edukaciju za mlade volontere koju je Savjetovalište Lanterna organiziralo u listopadu 2012. godine. Trenutno je studentica druge godine preddiplomskog studija sociologije i komunikologije na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Volontiranje u CEDIM-u je započela početkom travnja 2016. godine.
Maja Kurilić Volonterka, suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Maja Kurilić je studentica četvrte godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Kroz svoj dosadašnji akademski razvoj, Maja je sudjelovala na projektu R.A.P. - Real Active Participation koji promiče sudjelovanje mladih u stvaranju lokalnih politika te u radu nevladine udruge Transparency International Hrvatska. U sklopu volonterskih aktivnosti CEDIM-a, uključena je u istraživačke aktivnosti projekta Kulturalna trauma, povijesno pamćenje i društveno naslijeđe stereotipa i predrasuda u komparativnoj perspektivi. Maja sudjeluje u provođenju kvalitativnog dijela istraživanja, koji uključuje terenski rad i provođenje dubinskih intervjua s ciljanim skupinama projekta. Istraživački interesi Maje fokusirani su na studije etničnosti i državljanstva, na prisilne migracije i prava manjina.
Zvonimir Karamatić Volonter suradnik u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija migracija i azila
Zvonimir Karamatić student je diplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, smjer Politička teorija i Javne politike, menadžment i razvoj. Područje interesa: azil i migracije.
Sara Skejo Volonterka, suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Sara Skejo je studentica preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Kroz svoj dosadašnji akademski razvoj, Sara je sudjelovala u brojnim aktivnostima studentskih organizacija, među kojima se posebno ističe angažman u AIESEC-u, međunarodnoj studentskoj organizaciji koja promiče mobilnost studenata i razvoj inovacija u post-konfliktnim društvima. U sklopu volonterskih aktivnosti CEDIM-a, uključena je u istraživačke aktivnosti projekta Kulturalna trauma, povijesno pamćenje i društveno naslijeđe stereotipa i predrasuda u komparativnoj perspektivi. U sklopu projekta Sara sudjeluje u provođenju kvalitativnog segmenta istraživanja, koji uključuje terenski rad i provođenje dubinskih intervjua s ciljanim skupinama projekta. Istraživački interesi Sare fokusirani su na studije etničnosti i državljanstva, zaštitu prava djece i promicanje prava životinja.
Ana Marija Marinov Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje azila i migracija
Nakon završetka Gimnazije Antuna Vrančića u Šibeniku, upisala je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, studij novinarstva na kojem je završila preddiplomski 2014. te postala prvostupnik novinarstva. Slijedeće akademske godine prebacuje se na studij politologije s ciljem da na njemu magistrira. Ana Marija se bavi snimanjem i montažom, piše za studentski mjesečnik te tečno govori engleski, njemački i španjolski jezik.
Karla Škorjanc Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje azila i migracija
Karla Škorjanc je studentica treće godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti. Alumna je programa američke vlade Benjamin Franklin Transatlantic Fellow Summer Institute, na kojem je sudjelovala 2012. godine. Sudjelovala je i na Peace Building for Eastern Europe 2.0 konferenciji koja se održala u Moldaviji i Ukrajini te je bila dio organizacijskog odbora konferencije Young Leaders for Tommorow's Europe u 2014. Karla je kroz osnovnu i srednju školu pjevala u zboru i bavila se debatom, uz mnoge uspjehe na različitim turnirima. Trenutno sudi na osnovnoškolskim i srednjoškolskim debatnim turnirima.
Dora Šimunović volonterka suradnica na administrativnim i fundraising poslovima CEDIM-a
Dora Šimunović je pohađala Osnovnu waldorfsku školu, osnovnu glazbenu školu i opću gimnaziju u Rijeci, a sada je studentica treće godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Završila je peterostupanjsku Govorničku školu "Ivo Škarić", bavila se debatom, pjevala u školskom zboru i bendu i trenirala veslanje. Dora je dugoogodišnji član Saveza izviđača Hrvatske, te je kao hrvatski delegat u 2014. godini sudjelovala na Svjetskom izviđačkom forumu mladih u Sloveniji, na izviđačkoj Akademiji u Beogradu te na Young Spokesperson treningu u Pragu. Pored toga, potpredsjednica je novoosnovane udruge The Hive te je glavna asistentica u organizaciji godišnjeg sajma kozmetike Cosmetic News u Opatiji.
Ružica Strelar Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje rodnih studija
Ružica Strelar trenutno studira na diplomskom studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Završila je preddiplomski studij filozofije i kroatologije. Volontirala je u Amnesty International Hrvatska. Područja njenog zanimanja su rodni studiji, LGBT prava i ljudska prava općenito, orijentalizam i balkanizam, analiza diskursa i medijske prakse.
Janja Pilić Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje rodnih studija
Janja Pilić je studentica magisterija iz novinarstva pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je aktivno volontirala na lokalnim i međunarodnim volonterskim projektima za izgradnju mira, ekološke osviještenosti, međugeneracijske solidarnosti, riješavanja konflikta te interkulturalnog razumijevanja u organizaciji Volonterskog centra Zagreb, SCI Katalonija te Europske volonterske službe. Janja je radila u koordinaciji i promociji događanja i radionica koji se zalažu za ljudska prava, toleranciju, multikulturalnost i individualizam unutar Jewish Film Festivala Zagreb te Diversity festivala boja. Nakon višegodišnjeg honorarnog angažmana kao novinarka i redateljica na HRT-ovoj emisiji za mlade „Briljanteen“, odnedavno je zaposlena u informativnom programu RTL televizije.