• hr
    • en

Vanjski suradnici centra

Marina Matešić Vanjska suradnica, područje rodnih studija
Marina Matešić doktorirala je na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani. Trenutno radi kao predavačica na Odsjeku za komparativnu književnost, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i vanjska je suradnica FP7 projekta ‘bEUcitizen’ Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM). Ujedno je i načelnica Odjela za akreditaciju u znanosti, Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju područja rodnih i kulturalnih studija te povijesne i kulturalne antropologije.
Ivana Radačić vanjska suradnica, područje rodnih studija
Ivana Radačić je doktorirala pravo (ljudska prava) na University College London 2008. godine. Trenutno radi kao viša znanstvena suradnica na Institutu drštvenih znanosti "Ivo Pilar" i vanjska suradnica u nastavi na Hrvatskim studijima (Sveučilište u Zagrebu). Svoj znanstveni interes usmjerila je na ljudska prava i feminizam, posebice ljudsko-pravne aspekte regulacije roda i seksualnosti. Objavila je više od 30 radova u vrhunskim znanstvenim časopisima, knjigama i zbornicima. Objavila je dvije knjige, od kojih jednu u suautorstvu.
Nicole Butterfield Vanjska suradnica, područje rodnih studija
Nicole Butterfield koja je doktorirala na Odsjeku za rodne studije Srednjeeuropskog sveučilišta (CEU) u Budimpešti. Radi kao predavačica na Odsjeku za anglistiku i istraživačica Grupe za istraživanje roda Sveučlišta u Szegedu te je vanjska suradnica Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM). Njezini istraživački interesi uključuju transnacionalne seksualne politike, seksualno građanstvo, diskurse ljudskih prava i europskog identiteta, post-socijalističke LGBTIQ aktivizme i profesionalizaciju NGO-a.
Dražen Hoffmann vanjski suradnik na području azila i migracija
Dražen Hoffmann je suradnik CEDIM-a na projektu bEUcitizen. Diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2010., a 2012. je stekao naziv prvostupnika sociologije i lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Student je doktorskog studija Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti. Njegova područja interesa uključuju socijalnu državu i socijalne politike, komparativne javne politike i europeizaciju politika.