• hr
    • en

Stručni suradnici

Livija Stanišić Stručna suradnica
Livija Stanišić diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U CEDIMU je zaposlena od 2015. kao stručna suradnica na FP7 projektu bEUcitizen 2015. Livija je zadužena za diseminacijske aktivnosti unutar radnih paketa WP 4 i WP 8, kreiranje sadržaja na online platformama (službena web, Facebook i Twitter stranica) i community menadžment, komunikaciju s medijima i izradu PR-a, te sudjelovanje u istraživačkim aktivnostima u sklopu projekta.
Danijela Antičić Lović stručna suradnica
Danijela Antičić Lović diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. 2014. zaposlena je u CEDIM-u kao stručna suradnica u sklopu čega je sudjelovala na brojnim radionicama i seminarima o EU projektima. Kao dio tima CEDIM, Danijela je zadužena prvenstveno za pripremu i organizaciju bEUcitizen konferencije, ali i za sve administrativne i tehničke poslove komunikacije, koordinacije i izvještavanja, kako na projektu bEUcitizen, tako i na svim ostalim aktivnostima CEDIM-a.