• hr
    • en

Stručni suradnici

Danijela Antičić Lović stručna suradnica
Danijela Antičić Lović diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. 2014. zaposlena je u CEDIM-u kao stručna suradnica u sklopu čega je sudjelovala na brojnim radionicama i seminarima o EU projektima. Kao dio tima CEDIM, Danijela je zadužena prvenstveno za pripremu i organizaciju bEUcitizen konferencije, ali i za sve administrativne i tehničke poslove komunikacije, koordinacije i izvještavanja, kako na projektu bEUcitizen, tako i na svim ostalim aktivnostima CEDIM-a.