• hr
    • en

Istraživači

Nebojša Blanuša Voditelj CEDIM-a
Dr. sc. Nebojša Blanuša (Vukovar, 1974) predstojnik je CEDIM-a i docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije “Politička psihologija”, “Socijalna psihologija” ˝i “Theories of nationalism”. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potom je završio diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti gdje je napisao i doktorat. Nacionalni je koordinator FP7 Marie Curie projekta: Social PracticE Cultural Trauma and REestablishing Solid Sovereignties (SPECTRESS).
Ana Matan Istraživačica
Ana Matan obnašala je funkciju predstojnice CEDIM-a 2014. - 2016. godine. Trenutno je docentica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje predmete iz političke teorije te teorija mira i sukoba. Na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, kao ko-direktorica, vodi kurs „Diversity of Human Rights“. Njeni akademski interesi i objavljeni radovi su iz područja liberalne političke teorije i teorije demokracije. Redovito surađuje s Centrom za mirovne studije iz Zagreba na projektima građanske participacije. Bila je urednica serije knjiga iz političke teorije multikulturalizma za izdavačku kuću Jesenski i Turk iz Zagreba, a s Tončijem Kursarom 2014. uredila je zbornik „Demokracija u 21. stoljeću?“ u izdanju Biblioteke Politička misao, Zagreb. Živi u Karlovcu.
Viktor Koska Zamjenik voditelja CEDIM-a
Viktor Koska je zamjenik predstojnika CEDIM-a i voditelj projekta bEUcitizen za Hrvatsku. Istraživač je na radnim paketima 02, 04, 08 i 10, istog projekta. Osim toga, Viktor radi i kao asistent- predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je završio preddiplomski studiji, a na kojem je sada i doktorski student. Diplomirao je na Sveučilištu u Oxfordu s tezom “Reality of Return and Reintegration of Minority Refugees: Serbian Returnees in Croatia”, a studirao je i u SAD-u (University of Washington, Seattle). Znanstveni i istraživački interes usmjerio je na prisilne migracije, nacionalne manjine, državljanstvo i obrazovne politike.
Vedrana Baričević Istraživačica, područje migracijskih studija
Vedrana Baričević je 2005. godine diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij političkih znanosti pohađala je na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti ak. god. 2006./2007., te je 2007. godine obranila stručni magistarski rad "Constitutional Identity in Socialist Yugoslavia and Successor States: Did Break with Past Really Occur?". Pohađala je doktorski studij na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani, gdje je 2013. obranila doktorsku disertaciju na temu "Europeanization of Asylum System and Refugee Protection: Croatian Asylum and Migration Policies".
Trenutno je zaposlena kao znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti, gdje sudjeluje u izvedbi kolegija "Politički sustav Hrvatske" i "Hrvatska politika: akteri i procesi". U Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija radi kao istraživačica u području migracija i azila, te kao koordinator projektnih aktivnosti vezanih uz Radni paket 10 "Balancing Citizenship of ‘Insiders’ and ‘Outsiders" FP7 projekta bEUcitizen.

Josip Šipić Istraživač, područje rodnih studija
Josip Šipić je diplomirao filozofiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirao rodne studije na Central European University u Budimpešti. Polaznik je doktorskog studija Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te ujedno sudjeluje u provedbi ESF projekta Politički prioriteti u Hrvatskoj- POLIPTIH (r), čiji je nositelj Fakultet. U Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija radi kao istraživač u području rodnih studija i koordinator projektnih aktivnosti vezanih uz Radni paket 9 „Balancing gender and generational citizenship“ FP7 projekta bEUcitizen.
Od 2015. godine Josip Šipić je član mreže COST Action IS1209 – 'Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance' (ProsPol) te kao istraživač sudjeluje u radnoj grupi 3 (WG3) „Sex, money and society“.
Znanstveni i istraživački interes usmjerio je na rodnu analizu medijskih sadržaja, rodne aspekte nacionalizma i državljanstva te političko djelovanje žena na desnici. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama
Marko Grdešić Istraživač
Marko Grdešić diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a potom magistrirao na Central European Universityju u Budimpešti. Doktorski je student sociologije na University of Wisconsin Madisonu u SAD-u. Trenutno radi kao asistent na kolegiju Politička ekonomija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te kao istraživač na ESF projektu Politički prioriteti u Hrvatskoj- POLIPTIH (r).
Ana Ljubojević Istraživačica
Ana Ljubojević doktorirala je na Institutu za napredne studije Lucca (Italija), na temu utjecaj suđenja za ratne zločine na povijesne narative u Hrvatskoj i Srbiji. Ana trenutno radi kao istraživačica na projektima "International Criminal Tribunals as actors of domestic change" kojeg provodi University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland i "Framing the nation" kojeg provodi Sveučilište u Rijeci, dok u Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija provodi istraživanje u sklopu NEWFELPRO projekta "Lost in transition: (mis)use of transitional justice mechanisms in post-conflict countries (TransJusMem)".