• hr

Zvonimir Karamatić

Volonter suradnik u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija migracija i azila

Kratka biografija

Zvonimir Karamatić student je diplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, smjer Politička teorija i Javne politike, menadžment i razvoj. Područje interesa: azil i migracije.

Cijela biografija