• hr

Sara Skejo

Volonterka, suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina

Kratka biografija

Sara Skejo je studentica preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Kroz svoj dosadašnji akademski razvoj, Sara je sudjelovala u brojnim aktivnostima studentskih organizacija, među kojima se posebno ističe angažman u AIESEC-u, međunarodnoj studentskoj organizaciji koja promiče mobilnost studenata i razvoj inovacija u post-konfliktnim društvima. U sklopu volonterskih aktivnosti CEDIM-a, uključena je u istraživačke aktivnosti projekta Kulturalna trauma, povijesno pamćenje i društveno naslijeđe stereotipa i predrasuda u komparativnoj perspektivi. U sklopu projekta Sara sudjeluje u provođenju kvalitativnog segmenta istraživanja, koji uključuje terenski rad i provođenje dubinskih intervjua s ciljanim skupinama projekta. Istraživački interesi Sare fokusirani su na studije etničnosti i državljanstva, zaštitu prava djece i promicanje prava životinja.

Cijela biografija