• hr
    • en

Petra Šarić

Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina

Kratka biografija

Petra Šarić je rođena u Travniku 1991. godine. Nakon završenog preddiplomskog studija politologije upisuje diplomski studij u sklopu Fakultetu političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je odabrala smjerove Nacionalne sigurnosti i Europskih studija. Zainteresirana je za niz područja društvenih znanosti, između ostalih: područja demokratskog razvoja, integracijskih politika, edukacijskih teorija, ljudskih prava a posebice prava društveno ugroženih i marginaliziranih skupina. Izrazito je zanimaju teorije nacionalizama kao i bioetike. CEDIM-u se priključila krajem 2015., nakon što se upoznala sa sadržajem i aktivnostima centra na konferenciji “Being a citizen in Europe” održanoj u lipnju iste godine. Volontirala je u Klubu studenata fakulteta političkih znanosti, te je pisala I bila urednica u studentskim novinama Global. Trenutno uz CEDIM, volontira u Centru za demokratizaciju (CenDem).

Cijela biografija