• hr

Mihaela Boltižar

Volonterka suradnica na administrativnim i fundraising poslovima CEDIM-a

Kratka biografija

Mihaela Boltižar rođena je u Bjelovaru, gdje je završila Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Kasnije upisuje politologiju na Fakultetu političkih znanosti, gdje trenutno pohađa 3.godinu preddiplomskog studija. Krajem 2015.godine, zainteresirana za područja istraživanja kojima se bavi CEDIM, postaje volonterka u području administracije i fund raisinga.

Cijela biografija