• hr

Maja Šarić

Volonterka suradnica na administrativnim i fundraising poslovima CEDIM-a

Kratka biografija

Maja Šarić je rođena u Puli, gdje je pohađala osnovnu školu i srednju gimnaziju. Kroz srednju školu intenzivno se bavila volonterskim radom u Crvenom križu Pula koji je znatno utjecao na razvijanje vještina u radu s djecom, starijima te s ranjivim skupinama ljudi. Trenutno je studentica treće godine preddiplomskog studija Fakulteta političkih znanosti gdje vrši funkciju demonstratorice na kolegiju Politički sustav Hrvatske. Početkom 2015. godine postala je volonterka u CEDIM-u gdje primjenjuje teoretsko znanje kroz praktičnu primjenu.

Cijela biografija