• hr

Dorotea Lavrenčak

Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina

Kratka biografija

Dorotea je studentica četvrte godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti. Pohađala je četverogodišnju Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati. Do sada je volontirala na ljetnim školama Volonterskog centra Zagreb. Zbog interesa za tematiku te želje za daljnjim istraživanjem i doprinosom pridružuje se CEDIM-u 2016. godine.

Cijela biografija