• hr
    • en

Istraživači

Nebojša Blanuša Voditelj CEDIM-a
Dr. sc. Nebojša Blanuša (Vukovar, 1974) predstojnik je CEDIM-a i docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije “Politička psihologija”, “Socijalna psihologija” ˝i “Theories of nationalism”. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potom je završio diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti gdje je napisao i doktorat. Nacionalni je koordinator FP7 Marie Curie projekta: Social PracticE Cultural Trauma and REestablishing Solid Sovereignties (SPECTRESS).
Ana Matan Istraživačica
Ana Matan obnašala je funkciju predstojnice CEDIM-a 2014. - 2016. godine. Trenutno je docentica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje predmete iz političke teorije te teorija mira i sukoba. Na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, kao ko-direktorica, vodi kurs „Diversity of Human Rights“. Njeni akademski interesi i objavljeni radovi su iz područja liberalne političke teorije i teorije demokracije. Redovito surađuje s Centrom za mirovne studije iz Zagreba na projektima građanske participacije. Bila je urednica serije knjiga iz političke teorije multikulturalizma za izdavačku kuću Jesenski i Turk iz Zagreba, a s Tončijem Kursarom 2014. uredila je zbornik „Demokracija u 21. stoljeću?“ u izdanju Biblioteke Politička misao, Zagreb. Živi u Karlovcu.
Viktor Koska Zamjenik voditelja CEDIM-a
Viktor Koska je zamjenik predstojnika CEDIM-a i voditelj projekta bEUcitizen za Hrvatsku. Istraživač je na radnim paketima 02, 04, 08 i 10, istog projekta. Osim toga, Viktor radi i kao asistent- predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je završio preddiplomski studiji, a na kojem je sada i doktorski student. Diplomirao je na Sveučilištu u Oxfordu s tezom “Reality of Return and Reintegration of Minority Refugees: Serbian Returnees in Croatia”, a studirao je i u SAD-u (University of Washington, Seattle). Znanstveni i istraživački interes usmjerio je na prisilne migracije, nacionalne manjine, državljanstvo i obrazovne politike.
Vedrana Baričević Istraživačica, područje migracijskih studija
Vedrana Baričević je 2005. godine diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij političkih znanosti pohađala je na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti ak. god. 2006./2007., te je 2007. godine obranila stručni magistarski rad "Constitutional Identity in Socialist Yugoslavia and Successor States: Did Break with Past Really Occur?". Pohađala je doktorski studij na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani, gdje je 2013. obranila doktorsku disertaciju na temu "Europeanization of Asylum System and Refugee Protection: Croatian Asylum and Migration Policies".
Trenutno je zaposlena kao znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti, gdje sudjeluje u izvedbi kolegija "Politički sustav Hrvatske" i "Hrvatska politika: akteri i procesi". U Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija radi kao istraživačica u području migracija i azila, te kao koordinator projektnih aktivnosti vezanih uz Radni paket 10 "Balancing Citizenship of ‘Insiders’ and ‘Outsiders" FP7 projekta bEUcitizen.

Josip Šipić Istraživač, područje rodnih studija
Josip Šipić je diplomirao filozofiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirao rodne studije na Central European University u Budimpešti. Polaznik je doktorskog studija Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te ujedno sudjeluje u provedbi ESF projekta Politički prioriteti u Hrvatskoj- POLIPTIH (r), čiji je nositelj Fakultet. U Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija radi kao istraživač u području rodnih studija i koordinator projektnih aktivnosti vezanih uz Radni paket 9 „Balancing gender and generational citizenship“ FP7 projekta bEUcitizen.
Od 2015. godine Josip Šipić je član mreže COST Action IS1209 – 'Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance' (ProsPol) te kao istraživač sudjeluje u radnoj grupi 3 (WG3) „Sex, money and society“.
Znanstveni i istraživački interes usmjerio je na rodnu analizu medijskih sadržaja, rodne aspekte nacionalizma i državljanstva te političko djelovanje žena na desnici. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama
Marko Grdešić Istraživač
Marko Grdešić diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a potom magistrirao na Central European Universityju u Budimpešti. Doktorski je student sociologije na University of Wisconsin Madisonu u SAD-u. Trenutno radi kao asistent na kolegiju Politička ekonomija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te kao istraživač na ESF projektu Politički prioriteti u Hrvatskoj- POLIPTIH (r).
Ana Ljubojević Istraživačica
Ana Ljubojević doktorirala je na Institutu za napredne studije Lucca (Italija), na temu utjecaj suđenja za ratne zločine na povijesne narative u Hrvatskoj i Srbiji. Ana trenutno radi kao istraživačica na projektima "International Criminal Tribunals as actors of domestic change" kojeg provodi University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland i "Framing the nation" kojeg provodi Sveučilište u Rijeci, dok u Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija provodi istraživanje u sklopu NEWFELPRO projekta "Lost in transition: (mis)use of transitional justice mechanisms in post-conflict countries (TransJusMem)".

Stručni suradnici

Danijela Antičić Lović stručna suradnica
Danijela Antičić Lović diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. 2014. zaposlena je u CEDIM-u kao stručna suradnica u sklopu čega je sudjelovala na brojnim radionicama i seminarima o EU projektima. Kao dio tima CEDIM, Danijela je zadužena prvenstveno za pripremu i organizaciju bEUcitizen konferencije, ali i za sve administrativne i tehničke poslove komunikacije, koordinacije i izvještavanja, kako na projektu bEUcitizen, tako i na svim ostalim aktivnostima CEDIM-a.

Vanjski suradnici centra

Marina Matešić Vanjska suradnica, područje rodnih studija
Marina Matešić doktorirala je na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani. Trenutno radi kao predavačica na Odsjeku za komparativnu književnost, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i vanjska je suradnica FP7 projekta ‘bEUcitizen’ Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM). Ujedno je i načelnica Odjela za akreditaciju u znanosti, Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju područja rodnih i kulturalnih studija te povijesne i kulturalne antropologije.
Nicole Butterfield Vanjska suradnica, područje rodnih studija
Nicole Butterfield koja je doktorirala na Odsjeku za rodne studije Srednjeeuropskog sveučilišta (CEU) u Budimpešti. Radi kao predavačica na Odsjeku za anglistiku i istraživačica Grupe za istraživanje roda Sveučlišta u Szegedu te je vanjska suradnica Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM). Njezini istraživački interesi uključuju transnacionalne seksualne politike, seksualno građanstvo, diskurse ljudskih prava i europskog identiteta, post-socijalističke LGBTIQ aktivizme i profesionalizaciju NGO-a.
Dražen Hoffmann vanjski suradnik na području azila i migracija
Dražen Hoffmann je suradnik CEDIM-a na projektu bEUcitizen. Diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2010., a 2012. je stekao naziv prvostupnika sociologije i lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Student je doktorskog studija Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti. Njegova područja interesa uključuju socijalnu državu i socijalne politike, komparativne javne politike i europeizaciju politika.

Volonteri

Matej Mikašinović-Komšo Volonter suradnik u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija populizma
Matej Mikašinović-Komšo je rođen 1996. u Puli, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Trenutačno je student četvrte godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Sudjeluje u raznim studentskim organizacijama na fakultetu, poput časopisa Malog Levijatana i studentskog zbora, te je također i demonstrator na kolegijima Socijalna psihologija, Politička psihologija i Politike povijesti. Ujedno, sudjelovao je i u projektu Disobedient Democracy, koji istražuje prosvjede u odabranim državama. Interesna područja su mu populizam i utjecaj internetskih memeova.
Žaklina Kuljanac Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija populizma
Žaklina Kuljanac rođena je 1992. u Banja Luci, a u Zagrebu je završila srednju školu. Trenutačno je studentica prve godine diplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, gdje se opredijelila za smjerove Nacionalna sigurnost i Europske studije. Demonstratorica je na kolegijima Socijalna psihologija i Politička psihologija. Područje zanimanja su joj populizam i političko ponašanje. Volontirala je u Transparency Internationalu Hrvatska. Sudjelovala je na ljetnoj školi o Kulturanoj traumi koja je detaljno prikazala utjecaj traume i njeno manifestiranje kroz različite kulture i države.
Mia Jerman Volonterka suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina
Mia Jerman rođena je 1992. godine u Puli. Studentica je pete godine politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i vrši funkciju demonstratorice na izbornim kolegijima prve i druge godine preddiplomskog studija politologije – Socijalna psihologija i Politička psihologija. Dio volonterskog tima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) u području etničnosti i državljanstva, postala je početkom 2015. godine. Od 2014. godine sudjeluje u istraživačkim aktivnostima projekta Social Performance, Cultural Trauma and Reeastablishing Solid Soveregnties, a u 2015. sudjelovala je na konferenciji Modalities of Trauma in (Multi)Cultural Contexts: Protagonists, representations and re-coverings na IUC-u u Dubrovniku. Njezina su područja interesa psihološki procesi vezani uz povijesna iskustva rata u Hrvatskoj, istraživanje etničnosti i državljanstva te njima povezane problematike.
Petra Jakovina Volonterka suradnica na poslovima community managementa i medijske promidžbe
Petra Jakovina studentica je druge godine diplomskog studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od samih početaka piše za studentske novine Global u kojima je bila urednica društvene rubrike. Uz volonterski angažman u CEDIM-u, godinu dana je volontirala u Inicijativi mladih za ljudska prava Hrvatska gdje se bavila pitanjima suočavanja s prošlošću te regionalne suradnje mladih. Okušala se i kao novinarka na desku RTL televizije te u gradskoj rubrici Jutarnjeg lista. Trenutno je stažistica na programu Politike za mlade Mreže mladih Hrvatske.