• hr

Racism and Xenophobia: For Refugee and Ethnic Equality (RAX FREE)

National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012

Racism and Xenophobia: For Refugee and Ethnic Equality (RAX FREE) projekt dio je program IPA 2012. Ideja ovog projekta jest osnaživanje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u provedbi ljudskih prava kroz uspostavu suradnje između istraživačkih institucija i organizacija civilnog društva. Prikupljeno znanje i informacije pomoći će pri zalaganju za pravedniju provedbu ljudskih prava na nacionalnoj i europskoj razini. Uspostavom partnerskog odnosa između različitih sektora želi se poboljšati prijedloge, učinke i dosege javnih politika vezanih uz ljudska prava. Koordinator projekta je Centar za mirovne studije (CMS), a partneri su Fakultet političkih znanosti-Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) i Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj. U Hrvatskoj će se projekt provoditi u trajanju od dvije godine.

Provedba je osigurana kroz pet klastera. U prvom klasteru cilj je stvoriti bazu znanja kao doprinos u procesu stvaranja i nadzora politika. U drugom se nastoji osigurati prostor za konzultacije s administrativnim tijelima i agencijama koje provode zakone vezane uz ljudska prava. U trećem klasteru provodit će se izravne aktivnosti u obliku pravne i humanitarne pomoći, a zatim će projekt pokušati osvijestiti domaće i europske aktere o opasnosti jačanja ekstremne desnice. Naposljetku će koordinatori i partneri sukladno istraživanjima implementirati znanja u programe građanskog obrazovanja u području ljudskih prava i demokratskog građanstva.

CEDIM ima ključnu ulogu u provedbi klastera I „Establishment of evidence and knowledge base and transfer of research findings and expertise from CEDIM to CPS and members of Platform 112“, gdje će njegovi istraživači provesti i koordinirati istraživanje uz pomoć studenata volontera. Obavit će terenska istraživanja u obliku polustrukturiranih intervjua i fokus grupa, usmjerenih na tražitelje azila i izbjeglica, Rome i manjine (s naglaskom na srpsku manjinu), građane, predstavnike raznih vladinih i javnih institucija, organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije te predstavnike medija. CEDIM će zatim pružiti preporuke za poboljšanje politika i sudjelovati u izradi policy nacrta te u postavljanju zajedničkog plana za borbu protiv desnog ekstremizma na razini Hrvatske, EU, te u akademskoj zajednici. Izradit će se e-knjižnica u svrhu informiranja ključnih aktera. Svoje preporuke CEDIM će proslijediti CMS-u i Platformi 112, što će značajno pridonijeti implementaciji projekta i politika.

AUTOR

Petra Jakovina

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Odgovori