• hr

Nabava za uslugu terenskog istraživanja i transkribiranja intervjua – javni poziv

Projekt „Racism and Xenophobia: For Refugee and Ethnic Equality (RAX FREE)“ provodi Centar za mirovne studije u suradnji s partnerskim organizacijama – Fakultetom političkih znanosti i Društvom Afrikanaca u Hrvatskoj. Ciljevi Centra za mirovne studije u okviru ovog projekta odnose se na afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u osiguranju konzistentnog provođenja ljudskih prava kroz kooperaciju i razmjenu znanja između istraživačkih institucija i organizacija civilnog društva.

Cilj istraživanja na koji se ovaj javni poziv odnosi je izraditi preporuke za poboljšanje politika i sudjelovati u izradi policy nacrta te u postavljanju zajedničkog plana za borbu protiv desnog ekstremizma na razini Hrvatske, EU, te u akademskoj zajednici. Istraživanje se sastoji od polu-strukturiranih intervjua i fokus grupa, usmjerenih na tražitelje azila i izbjeglica, Rome i manjine (s naglaskom na srpsku manjinu), građane, predstavnike raznih vladinih i javnih institucija, organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije te predstavnike medija.

Javni poziv otvoren je od 1. do 15. srpnja 2016. godine, a dokumentaciju možete preuzeti putem poveznice: http://www.cms.hr/hr/suzbijanje-diskriminacije/nabava-za-uslugu-terenskog-istrazivanja-i-transkribiranja-intervjua-javni-poziv

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Odgovori