• hr

Digitalni izvori

Stavovi i percepcije domaće javnosti o nacionalnim manjinama, izbjeglicama i migrantima / Izvješće u okviru projekta Racism and Xenophobia: For Refugee and Ethnic Equality, IPA RAX FREE 2012

Zbornik: “Razumijevanje rasizma i ksenofobije” / Izvještaj o rasizmu i ksenofobiji za 2016. godinu, CMS

Svrha i uvjeti detencije stranaca tijekom 2016. godine u Prihvatnom centru za strance / Izvještaj o detenciji i pritvaranju stranaca u Republici Hrvatskoj, CMS

MIGRANT (SOCIAL) ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL OF SOCIO-ECONOMIC EMANCIPATION OF MIGRANTS / Publikacija, CMS & Okusi doma

ISTRAŽIVANJE O STAVOVIMA I RAZINI SVIJESTI O DISKRIMINACIJI I POJAVNIM OBLICIMA DISKRIMINACIJE 2016. / Pučki pravobranitelj i CMS

Preliminarni izvještaj terenskog istraživanja o uzrocima ksenofobije, rasizma i diskriminacije na etničkoj osnovi u općoj populaciji / CMS & CEDIM

Što je interkulturno obrazovanje? – priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike / Barbara Kušević i Marija Bartulović

Fundamental rights report 2017/ EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

 Izvještaj o rasizmu i ksenofobiji u Hrvatskoj za 2015. godinu / Centar za mirovne studije

 Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu / Kuća ljudskih prava

 Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu / Kuća ljudskih prava

 Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu / Kuća ljudskih prava

 Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicim diskriminacije 2012.  / Republika Hrvatska, Pučki pravobranitelj

 Izvještaj o poštivanju ljudskih prava u 2011. godini / Ured za demokraciju, ljudska prava i rad 

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2016. godinu / Republika Hrvatska, Pučki pravobranitelj

 Izvješće pučke pravobraniteljice za 2015. godinu / Republika Hrvatska, Pučki pravobranitelj

 Izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu / Republika Hrvatska, Pučki pravobranitelj 

Analiza: sudska praksa i propisi nedvosmisleno o pozdravu “Za dom spremni” / Republika Hrvatska, Pučki pravobranitelj

 NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

 Pregledni izvještaj o praćenju govora mržnje, diskriminatornog i stereotipizirajućeg govora u medijima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 10/2015 do 12/2015 / Dražen Hoffmann (GONG) 

Izvještaj o praćenju govora mržnje, diskriminatornog i stereotipizirajućeg govora u informativnim medijima u prosincu 2015. i siječnju 2016. / GONG

 Izvještaj o praćenju medija u ožujku 2016. / GONG

 Izvještaj o praćenju medija u travnju 2016. / GONG

 Izvještaj o praćenju medija u svibnju 2016. / GONG

 Izvještaj o praćenju medija u lipnju 2016. / GONG

Izvještaj o praćenju medija u srpnju 2016. / GONG

Izvještaj o praćenju medija u kolovozu 2016. /GONG

Izvještaj o provedbi zakona o suzbijanju diskriminacije / Centar za mirovne studije

Istraživački izvještaj — Zastupljenost i indikatori diskriminacijskih i ksenofobičnih stavova u Republici Hrvatskoj / Centar za mirovne studije

Izazovi integracije- izvještaj za 2014. godinu / Centar za mirovne studije

Kako suzbijati diskriminaciju? / Centar za mirovne studije

Sigurnosni krajolik i (ne)vidljivost izbjeglica: upravljanje izbjegličkim tokom kroz Hrvatsku / Jasna Čapo

Izvještaj o kršenju ljudskih prava u izbjegličkom kampu u Slavonskom Brodu: “Ako nam želite pomoći, dođite u kamp” / Centar za mirovne studije

Koliko jednakosti? Praćenje provedbe zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i zakona o suzbijanu diskriminacije / Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, Srpski demokratski forum, Centar za mirovne studije

Considerations of State Parties’ reports CROATIA / UN, Human Rights Committee

RACISM AND DISCRIMINATION IN THE CONTEXT OF MIGRATION IN  EUROPE / ENAR Shadow Report 2015-2016

REPORT BY NILS MUIŽNIEKS FOLLOWING HIS VISIT TO CROATIA FROM 25 TO 29 APRIL 2016 / Councile of Europe, Commisioner for Human Rights

Report Following Visit to Croatia, April, 6–9 2010  / Hammarberg, Thomas. Commissioner for Human Rights of the Council of Europe

REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION, Country report, Croatia / European network of legal expertise in the non-discrimination fiels- Lovorka Kušan

Amnesty International report 2015/16 – The State of the Worlds Human Rights (str. 131-132) /  Amnesty International

Amnesty International. 2014. Croatia: Briefing to the United Nations Committee against Torture. 32nd session / Amnesty International

Racist crime in Europe ENAR Shadow Report 2013 – 2014 / ENAR

Fundamental Rights Report 2016/ FRA – European Union Agency for Fundamental Rights 

Freedom in the World 2016 – Croatia /refworld

Historijski revizionizam, govor mržnje i nasilje prema Srbima u 2016. / Srpsko narodno vijeće

Govor mržnje i nasilje prema Srbima u 2015. / Srpsko narodno vijeće

Identitet Srba u Hrvatskoj / Filip Škiljan

Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta / Darja Maslić Seršić, Anton Vukelić (Revija za sociologiju)

Podrška vladavini prava u pogledu položaja i ostvarivanja prava manjinskih zajednica / Srpski demokratski forum

Usklađenost zakonodavstva i prakse hrvatskih institucija s europskom pravnom stečevinom u području azila i neregularnih migracija: Policy izvještaj / Centar za mirovne studije

Integracijske politike i prakse u sustavu azila u Republici Hrvatskoj. Uključivanje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo / Centar za mirovne studije

 STAVOVI STUDENATA PREMA TRAŽITELJIMA AZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ / Drago Župarić-Iljić (IMIN), Margareta Gregurović (IMIN)

 Alternative ograničavanju slobode kretanja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj – analiza stanja, komparativni pregled i preporuke de lege ferenda / Goranka Lalić Novak, Marija Gojević-Zrnić, Gligor Radečić

Tko se boji stranaca? / Sara Lalić (CMS)

Dimenzije stavova prema tražiteljima azila (s osvrtom na hrvatski kontekst) / Drago Župarić-Iljić (IMIN)

Sigurnosni apsekti izbjegličke krize / Siniša Tatalović, Dario Malnar (Politička misao)

Priručnik o ljudskim pravima s naglaskom na zaštiti prava nacionalnih manjina / Centar za mirovne studije

Ostvarivanje prava manjina- Integracija ili sukob i podjela? / Centar za mirovne studije

Analiza predstavljenosti programa za nacionalne manjine u hrvatskom televizijskom i radijskom programu / Viktorija Car, Igor Kanižaj (Nacionalne manjine info)

FUNKCIONIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ / Siniša Tatalović, Ružica Jakešević, Tomislav Lacović (Nacionalne manjine info)

Novi Kazneni zakon u svijetu pristupanja Europskoj Uniji: inkrimiranje govora mržnje i nekih drugih oblika rasizma i ksenofobije / Maja Munivrana Vajda

Izgradnja duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao pravni i politički zahtjev / Antonija Petričušić

Anti-diskriminacijska politika kao suplementarni model zaštite prava nacionalnih manjina / Antonija Petričušić

 Stavovi hrvatskih građana prema kulturnim različitostima / Milan Mesić, Dragan Bagić

Etnocentrizam, percepcija prijetnje i hrvatski nacionalni identitet / Zlatko Šram

The perception of the public about the Roma minority in the field Međimurje county / Mihael Tomšić, Ljubica Bakić-Tomić

Četvrto izvješće Republike Hrvatske o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu za potrebe nacionalnih manjina / Vlada Republike Hrvatske 

 Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine / Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Romska svakodnevnica  u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu / UNHCR

Romsko pitanje u kontekstu EU: pomaže li Europa integraciju Roma u Republici Hrvatskoj / Branimir Đukić, David Kukovec (Politička misao)

Romska zajednica i međunarodne institucije: tek relativan uspjeh zaštite ljudskih i manjinskih prava / Jagoda Novak (Politička misao)

 Neprihvatljivi uvjeti života i svakodnevica praćena predrasudama stvarnost je mnogih Roma u Hrvatskoj / Ured pučkog pravobranitelja

Romi u Hrvatskoj: od migracija do interkulturalnih odnosa / Neven Hrvatić

ROMI U INTERKULTURALNOM OKRUŽJU /Neven Hrvatić 

Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko društvo: od predrasuda i stigmatizacije do socijalne distance i diskriminacije / Filip Škiljan, Dragutin Babić

ODGOJ I IZOBRAZBA ROMA U HRVATSKOJ/ Neven Hrvati

 

Iz medija:

State Department: U Hrvatskoj su najveći problemi nasilje prema manjinama, ženama i korupcija / Tportal.hr (04.03.2017.)

KONFERENCIJA: U Hrvatskoj najčešća diskriminacija po etničkoj osnovi / Nacional.hr (28.11.2016.)

Borba uz glas migranata / Portalnovosti.com(01.11.2016.)

Stanovnici Svete Klare ne žele Rome: grad Zagreb ondje želi napraviti centar za integraciju, ali ni Romi ne žele u geto/ Vijesti.rtl.hr (27.10.2016)

‘Mladi imaju vrlo negativne stavove prema imigrantima, ali i nacionalnim manjinama’ / Večernji.hr (25.10.2016.)

Prijetnja s istoka i sa zapada: Prijeti li nam novi masovni izbjeglički val? /Glas-Slavonije.hr (08.10.2016.)

Muižnieks: Hrvatska se mora boriti protiv govora mržnje / Portalnovosti.com (05.10.2016.)

NOVE MINISTRE ČEKA IZVJEŠTAJ VIJEĆA ZA LJUDSKA PRAVA Muižnieks iznio cijeli niz primjedbi / Jutarnji. hr (05.10.2016.)

Europski povjerenik ima poruku za Sabor zbog Lore Vidović / T-portal.hr (05.10.2016.)

Europska politika dehumanizacije / H-alter (07.09.2016.)

ZAČARANI KRUG PREDRASUDA: Romi ne žive kako žive jer su tako odabrali / Lupiga.com (27.08.2016.)

Jesmo li solidarni? / H-alter.org (08.07.2016.) 

Magistra Ismailovski razbija stereotipe o Romima i nudi zagrebački recept / T-portal (07.08.2016.) 

 Za integraciju nespremni / H-alter.org (29.06.2016.)

ALEKSANDAR TOLNAUER predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH / Portal za nacionalne manjine (12.06.2016.)

 Vijeće Europe upozorava na val nacionalizma i radikalizacije u Hrvatskoj: “Ugrožena su manjinska prava”/ Vijesti.rtl.hr (01.06.2016.) 

 ‘Hrvatska je bila uzor, a sad korača unatrag: Manjine su zabrinute, Vlada treba oglasiti alarm’ / Večernji.hr (04.05.2016.)

  Povjerenik oštro kritizirao vladajuće zbog udara na medije i nacionalne manjine / T-portal.hr (29.04.2016.)

Diskriminacija na nacionalnoj osnovi buja, a strategija suzbijanja ne postoji  / Index.hr (27.04.2016.)

IZVJEŠĆE STATE DEPARTMENTA ‘U Hrvatskoj problem socijalna diskriminacija i ugrožavanje prava manjina, LGBT zajednice i žena’ / Jutarnji.hr. (14.04.2016.)

Bogatstvo različitosti: Viktor Koska / Radio Student (10.03.2016.)

Manjine u Saboru: Najveći problemi dvojezičnost, pristup medijima i zastupljenost u državnoj upravi / Nacional.hr (10.03.2016.)

Amnesty: U Hrvatskoj i dalje diskriminacija  Srba i Roma / N1info.com (24.02.2016.)

Amnesty: Odnos prema izbjeglicama u 2015. bio je bijedan / N1info.com (24.02.2016.)

 Amnesty: U Hrvatskoj i dalje Srba i Roma, zemlja se bori sa izbjegličkim valom / Nacional.hr (24.02.2016.)

Glavne teme protekla dva mjeseca: Ksenofobija prema izbjeglicama i obrana govora mržnje / H-alter.org (20.02.2016.)

DOSSIER Demografija desetljeća propalih politika / Nacional.hr (15.01.2016.)

Ksenofobija je iz raja izašla / H-alter.org (01.01.2016.)

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ O NOVOJ GENERACIJI HRVATSKIH RASISTA ‘Bijela rasa je religija, a izbjeglice će silovati žene’ / Jutarnji.hr (05.10.2015.)

Sve što trebamo (dobro i loše) znati o izbjegličkoj krizi / T-portal.hr (26.09.2015.)

Najteže je Srbima, Romima, homoseksualcima i civilnim žrtvama rata / T-portal (25.02.2015.)

Nestaju li doista Srbi u Hrvatskoj? / Aljazeera Balkans (21.10.2014.)

Vidović: Hrvati ne vole azilante, a najviše im smetaju Romi i Srbi! / Dnevnik.hr (20.03.2014.)

Svaki treći Hrvat zadrti ksenofob / Novilist.hr (23.09.2013.)

Znanstvenici utvrdili – Srbi u Zagrebu imaju 25 posto manje šansi od Hrvata da dobiju posao / Jutarnji.hr (09.03.2013.)

 

Video sadržaj:

Stop rasizmu i nasilju na stadionima! / Centar za mirovne studije

Svi mi za Hrvatsku bez mržnje/ Svi mi za Hrvatsku svih nas /Gong.hr

Direkt: Čardak ni na nebu ni na zemlji / Fade in i Miroslav Sikavica

 

Kampanja “Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskrimincije”: 

“Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije” –  Gabrijel 

“Razike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije” – Valentina  

“Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije” – Zbor Domaćigosti 

“Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije” – Orhan